Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω και κάτι ξυπνάει μέσα μου μια βαθιά συγκίνηση, δύναμη και χαρά.
inspresso
2016-05-27T15:13:03+03:00
Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω και κάτι ξυπνάει μέσα μου μια βαθιά συγκίνηση, δύναμη και χαρά.