Πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό από το Αγία Ζώνη II

Πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό από το Αγία Ζώνη II