9ο Επεισόδιο: Πως θα εξασφαλίσεις το υπόλοιπο 50% του στόχου