13ο Επεισόδιο: Ανεφοδιασμός καυσίμων και απογείωση