12ο Επεισόδιο: Έλεγχος αποσκευών πριν την αναχώρηση